Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3808/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 3808/BTNMT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Đinh Văn Thành
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3808 /BTNMT-KHCN
V/v thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Hà Nội, ngày  11 tháng 9 năm 2006

 

Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại Quyết định số 1093/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ mở mới năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (danh mục kèm theo).

Đề nghị các đơn vị tham gia tuyển chọn xây dựng hồ sơ theo đúng "Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ" ban hành tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2006  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các Đơn vị gửi Hồ sơ đăng ký tuyển chọn các đề tài nêu trên về Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 27 tháng 9 năm 2006 để tổ chức tuyển chọn, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt theo quy định./.


Nơi nhận:

-
Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.ĐS
.20

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
Đinh Văn Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3808/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49