Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1422/VPCP-KGVX năm 2017 sử dụng tên quốc gia “Việt Nam” trong nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1422/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/VPCP-KGVX
V/v sử dụng tên quốc gia “Việt Nam” trong nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Cao su Việt Nam;
- Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Xét đề nghị của Hiệp hội Cao su Việt Nam tại văn bản số 01/HHCS ngày 03 tháng 01 năm 2017 và ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 309/BKHCN-SHTT ngày 09 tháng 02 năm 2017 về việc sử dụng dấu hiệu tên quốc gia “Việt Nam/Vietnam” trong nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam/Vietnam Rubber, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trao đi với phía Trung Quốc về việc Hiệp hội Cao su Việt Nam được sử dụng du hiệu tên quc gia “Việt Nam/Vietnam” đ đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm cao su ở Trung Quốc, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sản xuất, chế biến, kinh doanh cao su.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hiệp hội Cao su Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: NG, CT, NN & PTNT, TP;
- Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH & CN);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, CN, PL, QHQT; KBT; TH;
- Lưu: VT, KGVX(3). Ph

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1422/VPCP-KGVX năm 2017 sử dụng tên quốc gia “Việt Nam” trong nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


474

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196