Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4334/BTP-HTQTCT năm 2013 nhận cha, mẹ, con do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4334/BTP-HTQTCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 05/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4334/BTP-HTQTCT
V/v nhận cha, mẹ, con

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 256/STP-HCTP ngày 02/4/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc cho ý kiến về việc nhận con của bà Phạm Trần Phượng Quyên và việc từ chối nhận con của bà Phạm Kiều Lệ Thủy, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo Công văn của Sở Tư pháp và hồ sơ gửi kèm thì về mặt pháp lý bà Thủy là mẹ đẻ của cháu Phạm Khải Việt. Nếu bà Thủy không nhận cháu Việt là con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: “Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định”.

Trường hợp Tòa án xác định bà Thủy không phải là mẹ đẻ của cháu Việt, nếu bà Quyên nhận cháu Việt là con thì phải phải làm thủ tục đăng ký việc nhận con theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. Giấy khai sinh số 14 quyển số 01/2009 ngày 05/01/2009 được cấp cho cháu Phạm Khải Việt không đúng theo quy định của pháp luật thì Giấy khai sinh này phải bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Sau khi thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh nêu trên thì Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kết hợp giải quyết đăng ký việc nhận con của bà Quyên và đăng ký khai sinh quá hạn cho cháu Việt.

Trường hợp Tòa án xác định bà Thủy là mẹ đẻ của cháu Việt thì Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh số 14 quyển số 01/2009 do Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cấp cho cháu Phạm Khải Việt ngày 05/01/2009 phải được ghi chú về việc chấm dứt nuôi con nuôi theo Quyết định số 05/2012/VHNGĐ-ST ngày 25/6/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục HTQTCT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HỘ TỊCH,
QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4334/BTP-HTQTCT năm 2013 nhận cha, mẹ, con do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17