Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4217/VPCP-QHQT cung cấp thông tin và bình luận về phạm vi và việc áp dụng quyền tài phán phổ quát của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4217/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4217/VPCP-QHQT
V/v Cung cấp thông tin và bình luận về phạm vi và việc áp dụng quyền tài phán phổ quát của Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 1458/TTr-BNG-LPQT ngày 03 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Báo cáo về việc cung cấp thông tin cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc về phạm vi và việc áp dụng quyền tài phán phổ quát của Việt Nam, như kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Ngoại giao biên dịch và gửi Báo cáo trên cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc theo yêu cầu của phía Liên hợp quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Các Vụ: TH, TKBT, PL, NC;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4217/VPCP-QHQT cung cấp thông tin và bình luận về phạm vi và việc áp dụng quyền tài phán phổ quát của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.631
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240