Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2906/BTP-HTQTCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 02/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/BTP-HTQTCT
V/v trả lời kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 6428/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2019 của Văn phòng Chính phủ phản ánh kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội về việc yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên của cháu Sheal Nguyễn Hà Khuê. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 thì công dân Việt Nam có tên gi (bao gồm cả chữ đệm nếu có) phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không được sử dng tiếng nước ngoi.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch thì khi thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo ủy quyền, việc ủy quyền phải được lập thnh văn bản, văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy đnh của pháp luật.

Như vậy, theo các tài liệu gửi kèm theo Công văn số 6428/VPCP-ĐMDN thì Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội đã không tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc ủy quyền theo quy định pháp luật khi đến làm việc tại Phòng Tư pháp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Việc Phòng Tư pháp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ chối tiếp Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội và hướng dẫn thay đổi chữ đệm của cháu Khuê là phù hợp quy định pháp luật dân sự và pháp luật hộ tịch hiện hành.

Bộ Tư pháp trả lời để Chi nhánh Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu: VT, HTQTCT (A).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH CHỨNG THỰC
Nguyễn
Công Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2906/BTP-HTQTCT ngày 02/08/2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38