Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2284/QLCL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2284/QLCL-VP
V/v bổ sung lý lịch cán bộ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

Thực hiện Điều 8, 9 Quy chế số quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo quyết định số 14/2006/QĐ- BNV ngày 06/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc lập hồ sơ cán bộ, công chức và bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức;

Để kịp thời cập nhật các thông tin về lý lịch, phục vụ công tác quản lý hồ sơ nhân sự, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn việc kê khai lý lịch và yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ nhân viên trong đơn vị kê khai đầy đủ các thay đổi của bản thân và gia đình trong năm 2009, 2010 (tính từ 1/1/2009 đến 31/12/2010) đồng thời kiểm tra nội dung, xác nhận phiếu khai và văn bằng chứng chỉ các khoá đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ trong toàn đơn vị.

2. Đối tượng kê khai:

- Các cán bộ nhân viên đã khai lý lịch từ năm 2008 trở về trước tiến hành kê khai bổ sung lý lịch theo mẫu 4a-B-NV.

- Các CBNV được tuyển dụng trong năm 2009, 2010 chưa khai lý lịch tiến hành kê khai lý lịch theo mẫu 2C-BNV.

Ghi chú: Mẫu 4a-BNV, mẫu 2C-BNV lấy từ địa chỉ website của Cục mục: Văn bản

3. Triển khai thực hiện:

- Các đơn vị triển khai thực hiện và gửi phiếu khai lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ bổ sung của các cán bộ nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của Cục theo phân cấp tại công văn số 257/QLCL-VP ngày 20/2/2009 của Cục để bổ sung vào hồ sơ cá nhân hiện Cục đang quản lý.

- Cán bộ nhân viên các phòng thuộc Cục kê khai bổ sung lý lịch theo mẫu 4a-BNV và gửi kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ bổ sung về Văn phòng Cục để tổng hợp trình Lãnh đạo Cục phê duyệt và lưu hồ sơ.

- Thời hạn gửi bản khai lý lịch về Cục trước ngày 31/12/2010.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết và thực hiện);
- Trưởng các phòng thuộc Cục (để thực hiện);
- Lưu VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2284/QLCL-VP ngày 25/11/2010 bổ sung lý lịch cán bộ do Cục Quản lý chất lượng nông lầm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.887

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!