Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1727b/HTQTCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 27/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727b/HTQTCT-HT
V/v đăng ký khai tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 1579/STP-HCTP ngày 14/11/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cho ý kiến về việc đăng ký khai tử, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

1. Trích lục khai tử (bản chính, bản sao) là giấy tờ hộ tịch xác nhận sự kiện chết của một người; cá nhân cũng có thể bị tuyên bố là đã chết bằng Quyết định của Tòa án. Việc chứng thực chữ ký trong văn bản có nội dung trình bày/đề nghị xác nhận một người đã chết không có giá trị xác định người đó đã chết, không thể sử dụng để thay cho Trích lục khai tử. Sự kiện chết của cá nhân có thể liên quan đến nhiều quan hệ dân sự khác, nên để tránh việc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác hiểu lầm, chấp nhận văn bản chứng thực chữ ký thay thế cho trích lục khai tử, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn tại mục 3 Công văn số 842/HTQTCT-HT ngày 26/5/2015 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền được đăng ký khai tử và cấp trích lục khai tử, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhất trí với đề xuất của Sở Tư pháp về việc thực hiện đăng ký khai tử đối với trường hợp người chết được dựng bia, mộ hoặc có văn bản xác nhận của người làm chứng. Tuy nhiên, cơ quan đăng ký hộ tịch cần kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin, việc làm chứng là đúng sự thật.

Đối với yêu cầu đăng ký khai tử cho người chết đã quá lâu, không có bất cứ giấy tờ gì làm cơ sở thực hiện khai tử thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Thị Lệ Hoa (để biết);
- Lưu: VT (Hạnh).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1727b/HTQTCT-HT ngày 27/12/2016 về đăng ký khai tử do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


395

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167