Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13/HTQTCT-HT năm 2017 về cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số hiệu: 13/HTQTCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Người ký: Trần Thị Lệ Hoa
Ngày ban hành: 11/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/HTQTCT-HT
V/v cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 1164/STP-HCTP ngày 19/12/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đề nghị cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Quyền thay đổi họ, tên là quyền dân sự của công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều 26 Luật hộ tịch quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch gồm thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung đăng ký khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ của pháp luật dân sự.

Trường hợp của ông Nguyễn Trung Âm, theo trình bày của ông thì việc sử dụng tên hiện tại gây tâm lý mặc cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, quyền, lợi ích hp pháp của ông. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận thấy yêu cầu đi tên của ông Âm là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật, do đó, đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp thị xã An Khê thực hiện thủ tục thay đổi tên cho ông Âm, đơn trình bày của ông có xác nhận của tổ trưởng t dân phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân nơi cư trú của ông Âm có thể sử dụng làm căn cứ cho việc thay đổi.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Trang TTĐT Cục HTQTCT (để đăng tải);
- Lưu: VT (Hạnh).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤCTRƯỞNG

Trần Thị Lệ Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13/HTQTCT-HT năm 2017 về cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116