Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 979/BNN-TCTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/BNN-TCTS
V/v nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 687/UBND-KTN ngày 20/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn xử lý các hộ nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Việc nuôi trồng thủy sản phải theo quy hoạch đã được quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản và xử lý vi phạm nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch thực hiện theo điểm a, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

2. Việc hướng dẫn tiêu chí cơ sở nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ:

a) Đã được Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn tại Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản, tại điểm a, khoản 2, mục I, Thông tư số 02/2006/TT-BTS quy định “Hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản ,…. có quy mô nhỏ, theo phương pháp thủ công không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định khi có thu nhập thấp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh nhưng phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và pháp luật về bảo vệ môi trường”.

b) Theo Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh đã quy định “2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập áp dụng trên phạm vi địa phương theo đó hộ gia đình kinh doanh hoặc làm dịch vụ có thu nhập thấp hơn mức quy định không phải đăng ký kinh doanh”.

c) Hiện nay, Thông tư số 02/2006/TT-BTS vẫn có hiệu lực và Nghị định số 109/2004/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, tại khoản 2, Điều 49 có quy định “2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối…. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”.

Căn cứ theo các quy định trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo ngành chức năng tham mưu xác định mức thu nhập thấp tại địa phương để làm cơ sở cho việc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT,
TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 979/BNN-TCTS ngày 22/03/2013 về nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.947

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!