Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 978/VPCP-KGVX báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 978/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Xét báo cáo của Bộ Tư pháp tại văn bản số 236/BC-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2012 về việc kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2013, trong đó:

- Đề xuất biện pháp xử lý những tồn tại, bất cập của hệ thống văn bản pháp lý hiện hành về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực;

- Kiến nghị cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, xây dựng và ban hành mới theo loại văn bản (như luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư …) với yêu cầu về thời hạn cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 978/VPCP-KGVX báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159