Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 967/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/QLCL-CL1
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản (chi tiết đăng tải tại website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, địa chỉ: http:/www.nafiqad.gov.vn).

Thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL , Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ định kỳ (hàng tuần) cập nhật và đăng tải lên website của Cục Danh sách các doanh nghiệp có lô hàng thủy sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh (gọi tắt là Danh sách doanh nghiệp bị Nhật Bản cảnh báo). Đồng thời, Cục sẽ thường xuyên cập nhật cho Cơ quan hải quan danh sách nêu trên để phối hợp kiểm soát.

Để triển khai Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL , Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Doanh nghiệp có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh kể từ ngày 12/06/2012:

- Căn cứ vào thông tin về Danh sách doanh nghiệp bị Nhật Bản cảnh báo được đăng tải trên website của Cục, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm với các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng cho các lô hàng xuất khẩu vào Nhật Bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1381.

- Các lô hàng của doanh nghiệp sẽ bị áp dụng chế độ kiểm tra chặt và được dỡ bỏ chế độ kiểm tra chặt theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 25 Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT và Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL .

2. Doanh nghiệp có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh trước ngày 12/06/2012 được dỡ bỏ chế độ kiểm tra chặt theo quy định tại Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL .

3. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Phổ biến các nội dung nêu tại mục 1, 2 tới doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản tại địa bàn phụ trách;

- Báo cáo kịp thời về Cục các trường hợp phát hiện vi phạm nêu tại mục 1 kèm theo các bằng chứng, hồ sơ tài liệu cụ thể.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Trần Bích Nga (để biết);
- CQCL Trung bộ, Nam bộ;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp kiểm soát);
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87