Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 939/BNN-HTQT ý kiến trả lời công văn 135/BNG-CÂu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 939/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Kim Long
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/BNN-HTQT
V/v ý kiến trả lời công văn 135/BNG-CÂu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu)

Phúc đáp công văn số 135/BNG-CÂu ngày 10/01/2013 của Quý Bộ về việc Mỹ đề nghị Việt Nam đồng ký thư liên quan đến công nghệ sinh học nông nghiệp gửi Ủy ban EC về chính sách bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Hội nghị quốc tế về "Sự hiện diện ở mức độ thấp (LLP) của các sinh vật biến đổi gen (GMOs) chưa được phê chuẩn" được nhiều nước trên thế giới quan tâm và Việt Nam đã cử đại diện tham dự hai Hội nghị gần đây. Hội nghị lần thứ nhất (tháng 3/2012 tại Vancouver, Canada), Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự với tư cách là quan sát viên và chưa có tuyên bố Quốc tế hay ký kết vào bất cứ văn bản thỏa thuận nào. Hội nghị lần thứ hai (tháng 9 năm 2012 tại Rosario, Ác-hen-ti-na), Việt Nam có Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự.

Việc ứng dụng những thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại trong nông nghiệp là cần thiết và việc áp dụng những hướng dẫn Quốc tế dựa trên cơ sở khoa học là hợp lý, tạo điều kiện cho thương mại. Tuy nhiên, những nội dung liên quan đến "Sự hiện diện ở mức độ thấp của các sinh vật biến đổi gen" là vấn đề mới, cần được nghiên cứu kỹ sau khi tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới; Đồng thời cần tham khảo ý kiến của các Bộ ngành liên quan (nhất là Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ) và các nhà khoa học.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo để Quý Bộ tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (dqh-06).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Kim Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 939/BNN-HTQT ý kiến trả lời công văn 135/BNG-CÂu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231