Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 938/CP-CN ngày 14 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu Dự án NM xi măng Bình Phước

Số hiệu: 938/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 938/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu Dự án NM xi măng Bình Phước

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Công ty xi măng Việt Nam;
- Công ty Xi măng Hà Tiên 1.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, (các công văn số 1013/XMVN-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2003, số 1210/XMVN-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2003), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3957 BKH/VPXT ngày 3 tháng 7 năm 2003) về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án nhà máy Xi măng Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

- Chấp thuận Kế hoạch đấu thầu Dự án nhà máy Xi măng Bình Phước bao gồm 46 gói thầu với tổng giá trị là 4.749.377 triệu đồng (trong đó có sử dụng 124.863.573 USD) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

- Cho phép Chủ đầu tư không thực hiện hạng mục “ Xây lắp hệ thống xử lý và tự cung cấp nước”, sử dụng nước theo hình thức hợp đồng dài hạn với công ty cấp nước.

- Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam: chịu trách nhiệm đối với các công việc đã thực hiện (19.989 triệu đồng) và chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện đấu thầu theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

K/T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 938/CP-CN ngày 14 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu Dự án NM xi măng Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.691
DMCA.com Protection Status