Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 918HTPT/BL-HTLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quỹ hỗ trợ phát triển Người ký: Đỗ Ngọc Tước
Ngày ban hành: 30/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 918 HTPT/BL-HTLS

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SỐ 918 HTPT/BL-HTLS NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ LSSĐT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2002/NĐ-CP

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của. Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), Quỹ HTPT hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. (LSSĐT) như sau:

1- Kể từ ngày 14/4/2002 trở đi đối tượng hỗ trợ LSSĐT quy định tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 của Chính phủ về tín dụng, đầu tư phát triển của nhà nước được áp dụng theo Danh Mục A, B và C ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

2- Đối với các dự án đầu tư đã được Quỹ HTPT thông báo chỉ tiêu và Chi nhánh Quỹ đã ký hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nhưng nay không thuộc đối tượng được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 35/2002/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục được cấp hỗ trợ LSSĐT theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quỹ HTPT.

3- Đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong đó có điều khoản "được cơ quan Nhà nước có quyền xem xét hỗ trợ đầu tư theo pháp luật về đầu tư phát triển" trước ngày 14/4/2002 nhưng nay không thuộc đối tượng theo Danh mục quy định tại Điều 1 Nghị định số 35/2002/NĐ-CP nếu bảo đảm các điều kiện khác về hỗ trợ LSSĐT thì vẫn được Quỹ HTPT xem xét để hưởng hỗ trợ LSSĐT theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quỹ HTPT.

4- Đối với các dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư kể cả Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung từ ngày 14/4/2002 trở đi nhưng không thuộc đối tượng theo Danh mục quy định tại Điều 1 Nghị định số 35/2002/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ LSSĐT. Khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự án thuộc quy định tại mục này, Chi nhánh Quỹ có trách nnhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư biết dự án không thuộc đối tượng được hỗ trợ LSSĐT.

5- Những nội dung khác không hướng dẫn tại công văn này, vẫn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và của Quỹ HTPT về hỗ trợ LSSĐT.

Quỹ HTPT trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Công ty Nhà nước và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm phối hợp chặt chẽ với Quỹ HTPT để lựa chọn các dự án đúng đối tượng, đủ điều kiện hỗ trợ LSSĐT để bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ LSSĐT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Công ty Nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Quỹ HTPT xem xét, giải quyết.

Đỗ Ngọc Tước

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!