Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 905/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 905/BNN-VP
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 40/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 40/TB-VPCP ngày 21/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình; Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Cục Trồng trọt: khẩn trương hoàn thành việc xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trình Bộ xem xét, ban hành.

2. Cục Chăn nuôi: chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn, trình Bộ xem xét, quyết định trước ngày 25/2/2013.

3. Về một số đề nghị: không triển khai Dự án xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi, huyện Lạc Thủy; điều chỉnh Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình; Dự án Hệ thống dẫn nước cho huyện Yên Thủy: giao Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 10/7/2012 của Văn phòng Chính phủ, trình Bộ trước ngày 25/2/2013 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trả lời tỉnh Hòa Bình.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện, đáp ứng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Chánh Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.619

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19