Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8805/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8805/VPCP-TH
V/v xử lý thông tin trên báo Tuổi trẻ TP. HCM

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Báo Tuổi trẻ ra ngày 28 tháng 11 năm 2010 đăng bài "Khổ với container hàng vô thừa nhận", phản ánh hàng trăm container hàng tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam cả năm nay, trong đó có nhiều loại hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng hàng về cảng không được nhận nhưng trả lại nơi chuyển đến cũng không xong, khiến nhiều cảng biển và hãng tàu lớn gặp bế tắc trong việc xử lý. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương kiểm tra sự việc báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Báo Tuổi trẻ TP. HCM (để biết);
- VPCP: BTCN, các Phó CN;
các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8805/VPCP-TH ngày 03/12/2010 xử lý thông tin trên báo Tuổi trẻ TP. HCM do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.205
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211