Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc không áp dụng Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990

Số hiệu: 88/NCPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký:
Ngày ban hành: 01/03/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/NCPL

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 88/NCPL NGÀY 1-3-1994 VỀ VIỆC KHÔNG TIẾP TỤC ÁP DỤNG THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH SỐ 10/TTLN NGÀY 25-10-1990

 

Trước đây trong tình hình cấp bách về tín dụng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người gửi tiền, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Trọng tài kinh tế Nhà nước đã ban hành Thông tư Liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990 "Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề cấp bách về tín dụng". Những hướng dẫn trong Thông tư này đã kịp thời giúp cho các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương giải quyết tốt các vụ án liên quan đến tín dụng. Cho đến thời điểm hiện nay tình hình nói chung và các quy định của Nhà nước về tín dụng đã có sự thay đổi. Tuy nhiều hướng dẫn trong Thông tư này vẫn đúng, nhưng cũng có những điểm hướng dẫn trong Thông tư này không còn phù hợp nữa. Tại Công văn số 153/VP ngày 4-2-1994 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công văn số 68/BNV (V19) ngày 16-2-1994 của Bộ Nội vụ, Công văn số 265/PLHS-HC ngày 5-2-1994 của Bộ Tư pháp, Công văn số 02TT/PL ngày 4-2-1994 của Trọng tài kinh tế Nhà nước, các cơ quan này đều thống nhất là không tiếp tục áp dụng các hướng dẫn của Thông tư này trong điều tra, truy tố, xét xử ngày 1-3-1994.

Toà án nhân dân tối cao thông báo cho các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp biết kể từ ngày 1-3-1994 Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Trọng tài kinh tế Nhà nước "Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề cấp bách về tín dụng" hết hiệu lực, không còn được áp dụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử nữa. Sau ngày 1-3-1994 khi điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tín dụng, cũng như hụi (họ), thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà các cơ quan chức năng áp dụng các quy định của pháp luật, các hướng dẫn chung của các ngành, các hướng dẫn của ngành mình đã có trước và sau khi ban hành Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990.

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc không áp dụng Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552
DMCA.com Protection Status