Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 88/CP-V.III ngày 13/01/2004 của Chính phủ về việc chỉ đạo Tháng thanh niên

Số hiệu: 88/CP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/CP-V.III
V/v chỉ đạo Tháng thanh niên

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý lấy tháng 3 hàng năm là “Thánh thanh niên” (Công văn số 122-TB/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003), để thực hiện “Tháng thanh niên” năm 2004 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kt - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời bồi dưỡng lực lượng thanh niên - nguồn nhân lực trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, chủ động xây dựng, triển khai chương trình phát triển thanh niên ở địa phương, ngành, đơn vị mình trên cơ sở cụ thể hoá Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 70/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2003.

2. Tổ chức chương trình làm việc với Đoàn thanh niên cùng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên các cấp tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị để cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên.

3. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động “Tháng thanh niên” năm 2004, nhằm động viên toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 88/CP-V.III ngày 13/01/2004 của Chính phủ về việc chỉ đạo Tháng thanh niên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.572
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123