Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 872/CP-KG ngày 5 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người

Số hiệu: 872/CP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 05/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 872/CP-KG
V/v: phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người

Ha Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Các Bộ:Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hoá-Thông tin, Ngoại Giao,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TRung ương

 

Xét đề nghị của Bộ giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2557/GD-TX ngày 31 tháng 3 năm 2003 vê việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

-Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003-2015 do Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị tại cong văn số 1557/GD-TX nêu trên nhằm thực hiện các mục tiêu đã cam kết tại Diễn đàn thế giới về Giáo dục cho con người được tổ chức tại Dakar, Senegal, tháng 4 năm 2000.

-Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vời Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Ngoại Giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hoá và triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003- 2015./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 872/CP-KG ngày 5 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361
DMCA.com Protection Status