Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 865-LSXNC của Bộ Ngoại giao về việc cấp hộ chiếu công vụ cho đại diện thường chú của các tổ chức kinh tế quốc doanh tại SNG và Đông âu

Số hiệu: 865-LSXNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 14/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 865-LSXNC
Về việc cấp hộ chiếu công vụ cho đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế quốc doanh tại SNG và Đông Âu

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NGOẠI GIAO SỐ 865-LSXNC NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1994 VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHO ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC DOANH TẠI SNG VÀ ĐÔNG ÂU

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Bộ Thương mại:
- Các bộ, Uỷ ban, các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2370-HTQT ngày 3-5-1994: "Đồng ý cấp hộ chiếu công vụ cho đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế quốc doanh đủ tiêu chuẩn... giao cho Bộ Thương mại làm việc với Bộ Ngoại giao để giải quyết việc này". Bộ Ngoại giao có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Điều 6, khoản 5 Nghị định số 48-CP ngày 8-7-1993 của Chính phủ về hộ chiếu và thị thực và ý kiến nêu trên của Thủ tướng Chính phủ Bộ Ngoại giao sẽ cấp hộ chiếu công vụ cho cán bộ đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế quốc doanh Việt Nam khi họ có đủ tiêu chuẩn và có quyết định của Bộ Thương mại và của Bộ, ngành khác hoặc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử đi làm đại diện thường trú tại các nước thuộc Liên Xô (cũ) và Đông Âu.

2. Những đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế quốc doanh đang ở các nước thuộc Liên Xô (cũ) và Đông Âu, trước đây được cấp hộ chiếu phổ thông, nếu nay có nhu cầu và cần đổi lại hộ chiếu công vụ thì cũng được giải quyết.

3. Nghị định số 283-HĐBT ngày 8-8-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định: Đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế Việt Nam ở nước ngoài không thuộc biên chế của cơ quan đại diện kinh tế thương mại Việt Nam. Vì vậy, trong hộ chiếu công vụ của những người nói trên không ghi chức danh là "cán bộ Đại sứ quán" hay "cán bộ Cơ quan đại diện kinh tế thương mại" Việt Nam ở nước sở tại, để tránh việc nước sở tại cho rằng ta lạm dụng quy chế ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên cơ quan ngoại giao trong hoạt động kinh doanh trái với luật sở tại và tập quán quốc tế.

Bộ Ngoại giao xin thông báo để Quý cơ quan biết và phối hợp.

 

Vũ Khoan

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 865-LSXNC của Bộ Ngoại giao về việc cấp hộ chiếu công vụ cho đại diện thường chú của các tổ chức kinh tế quốc doanh tại SNG và Đông âu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152