Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 864/CP-QHQT ngày 27/06/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt và ký Hiệp định khung hỗ trợ cho chương trình Việt Nam - Thuỵ Điển về giảm nghèo mang tên "Chia sẻ"

Số hiệu: 864/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 27/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 864/CP-QHQT
V/v Phê duyệt và ký Hiệp định khung hỗ trợ cho chương trình VN-TĐ và giảm nghèo mang tên “Chia sẻ”

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao;

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3653/BKH/KTĐN, ngày 18 tháng 6 năm 2003) về việc trình duyệt Hiệp định khung hỗ trợ cho chương trình hợp tác Việt Nam- Thuỵ Điển về giảm nghèo giai đoạn 2003-2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt và uỷ quyền một đồng chí Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta ký với đại diện được uỷ quyền của Chính phủ Thuỵ Điển Hiệp định khung giữa Chính phủ Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thuỵ Điển về việc hỗ trợ cho chương trình Việt Nam-Thuỵ Điển về giảm nghèo mang tên “Chia sẻ” giai đoạn từ 2003 đến 2008.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung dự án Hỗ trợ cấp quốc gia và hướng dẫn các tỉnh (Hà Giang, Yên Bái, Quảng Trị) hoàn chỉnh các dự án thành phần để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 864/CP-QHQT ngày 27/06/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt và ký Hiệp định khung hỗ trợ cho chương trình Việt Nam - Thuỵ Điển về giảm nghèo mang tên "Chia sẻ"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758
DMCA.com Protection Status