Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8537/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8537/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 26/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8537/VPCP-ĐP
V/v giải quyết một số đề nghị của tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Tỉnh ủy Đắk Nông.

 

Về đề nghị của Tỉnh ủy Đắk Nông tại văn bản số 602-CV/TU ngày 13 tháng 9 năm 2012; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7799/BKHĐT-KTĐPLT ngày 09 tháng 10 năm 2012), Tài chính (công văn số 13990/BTC-ĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012), Công Thương (công văn số 9245/BCT-CNNg ngày 28 tháng 9 năm 2012), Xây dựng (công văn số 1735/BXD-QLN ngày 08 tháng 10 năm 2012), Giáo dục và Đào tạo (công văn số 6602/BDGĐT-KHTC ngày 05 tháng 10 năm 2012), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3499/BVHTTDL-KHTC ngày 09 tháng 10 năm 2012) về một số đề nghị của Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01 tháng 4 năm 2004 - ngày 01 tháng 04 năm 2014), Tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ Kỷ niệm theo quy định, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và đạt được mục tiêu đề ra.

2. Về bố trí vốn đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 (trong đó có đoạn qua tỉnh Đắk Nông): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính xác định các đoạn tuyến quan trọng, cấp bách để ưu tiên đầu tư, đề xuất nguồn, phương án huy động vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình (các tuyến đường tránh đô thị Gia Nghĩa, Đắk Song đi Đắk Nang, đường đi cửa khẩu Bu Prăng; 5 tuyến đường đến trung tâm xã; cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa và Đề án thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Trung tâm văn hóa Tỉnh; trụ sở của Ủy ban mặt trận tổ quốc Tỉnh, Sở Ngoại vụ, Chi cục Văn thư lưu trữ, Thư viện, Nhà bảo tàng, Đoàn ca múa dân tộc Tỉnh): Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình quan trọng, cấp bách cần phải làm trước, chủ động hoãn, giản tiến độ khởi công các dự án, công trình cho phù hợp với khả năng cân đối vốn. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ và tỉnh Đắk Nông xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Tỉnh đầu tư, hoàn thành các công trình dở dang, thực sự cấp bách đối với Tỉnh mới chia tách.

4. Về đầu tư đường từ Đạo Nghĩa đi Quảng Khê: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tỉnh tính toán đề xuất phương án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án, nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ dự án Trục đường Bắc - Nam đô thị Gia Nghĩa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trước mắt giao Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Đắk Nông xem xét, giải quyết theo thẩm quyền việc kéo dài thời gian trả nợ Kho bạc Nhà nước.

6. Về đầu tư các dự án, công trình Trường Cao đẳng cộng đồng; Trường Trung học phổ thông chuyên; Tượng đài Anh hùng: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh lập dự án, xác định quy mô từng dự án, công trình cho phù hợp với khả năng huy động vốn và gửi hồ sơ dự án đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về cơ chế, chính sách thực hiện một số dự án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn Tỉnh: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 08 tháng 10 năm 2012 về Chương trình Bố trí dân cư và Kế hoạch định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (3b). 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8537/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102