Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 841/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 31/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/BNN-HTQT
V/v Bộ trưởng NN và PTNT Việt Nam tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về NN-ANLT-BĐKH.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được thư mời của Ngài Hans Hoogeveen, Tổng Vụ trưởng (cấp bậc tương đương Thứ trưởng) Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới – The Mininstry of Economy, Agriculture and Innovation, mới được thành lập tiền thân từ hai Bộ Nông nghiệp và Kinh tế của Hà Lan sau khi Chính phủ mới được thành lập (Thư mời gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đính kèm).

Theo nội dung Thư, để triển khai thực hiện Sáng kiến về Nông nghiệp, An ninh lương thực và Biến đổi khí hậu do Ngân hàng Thế giới (WB) khởi xướng, Hà Lan là quốc gia tích cực hưởng ứng và ủng hộ Sáng kiến trên. Mới đây WB có ý tưởng thành lập Ban Cố vấn Đặc biệt cho sáng kiến này, dự kiến gồm 3 đến 4 thành viên. WB mong muốn mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tham gia Ban Cố vấn đặc biệt cùng với 2 thành viên khác, gồm ông Kofi Annan (hoặc cấp phó của ông Kofi Annan là ông Agra) và ông Hans Hoogeveen.

Liên quan đến Sáng kiến trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đồng tham gia tổ chức “Hội nghị toàn cầu về Nông nghiệp, An ninh lương thực và Biến đổi khí hậu” do Hà Lan và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì tổ chức tại The Hague, Hà Lan từ ngày 31/10 đến 5/11 năm 2010. Được phép của Thủ tướng Chính phủ, tháng 12/2010 tham dự cuộc họp tại Cancun, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã cam kết về nguyên tắc đồng ý tổ chức hội nghị Toàn cầu về việc triển khai Lộ trình hành động về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu tại Việt Nam vào năm 2012.

Đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về việc tham gia là thành viên Ban Cố vấn đặc biệt trên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/4/2011 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP;
- Bộ Ngoại giao;
- Lưu VT, HTQT, SP httv4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 841/BNN-HTQT ngày 31/03/2011 về Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về Nông nghiệp, An ninh lương thực và Biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.124
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84