Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc đoàn thể chính trị trong Công văn số 748-KTN ngày 1/3/1993

Số hiệu: 831-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Võ Huy Từ
Ngày ban hành: 05/03/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 831-KTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1993

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 831-KTN NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 1993 VỀ VIỆC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG VĂN SỐ 748-KTN, NGÀY 1-3-1993

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể chính trị,
- Ban Tài chính- quản trị Trung ương Đảng,

 

Công văn số 748-KTN ngày 1 tháng 3 năm 1993 về việc sửa đổi điểm a trong Công văn số 283-CN ngày 16 tháng 1 năm 1993.

Văn phòng Chính phủ xin đính chính về điểm 2 như sau: "Nay sửa đổi và quy định rõ thêm điểm a thuộc mục 2 trong công văn số 283/CN nói trên như sau:

Thủ trưởng cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị (bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội cựu chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam).

Như vậy đoàn thể chính trị bao gồm như trên là thống nhất thi hành như đã quy định trong các công văn số 283-CN ngày 16/1/1993 và 748-KTN ngày 1/3/1993 về quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 

 

Võ Huy Từ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc đoàn thể chính trị trong Công văn số 748-KTN ngày 1/3/1993

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.945
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122