Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8303/BNN-TCLN năm 2015 về kiểm tra, xử lý vi phạm đối với dự án có chuyển đổi rừng để đầu tư phát triển nông lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 8303/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 08/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8303/BNN-TCLN
V/v kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các dự án có chuyển đổi rừng để đầu tư phát triển nông lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, do yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, các địa phương đã cho phép chuyển đổi một số diện tích rừng sản xuất sang trồng các cây trồng khác, để đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Về cơ bản các dự án đầu tư trên đất lâm nghiệp thực hiện đúng quy định, phát huy hiệu quả sử dụng đất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, có một số dự án do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát nên đã để xảy ra tình trạng phá rừng đối với diện tích rừng được giữ lại để khoanh nuôi trong dự án, thậm chí có trường hợp lợi dụng phá rừng để chiếm đất, lấy gỗ, mua bán, chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thiệt hại tài nguyên rừng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân các cấp, các ngành chức năng của địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ diện tích rừng tại các dự án được duyệt phải giữ lại để khoanh nuôi, bảo vệ rừng trên địa bàn. Xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư để phá rừng trái pháp luật. Kiên quyết thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm trái phép; buộc chủ dự án trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra mất rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý đối với tập thể, cá nhân có sai phạm.

3. Chỉ đạo các cơ quan: Kiểm lâm, Công an, Quân đội tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để tình trạng xâm hại đến tài nguyên rừng, lợi dụng dự án đầu tư để phá rừng, chiếm đất, lấy gỗ, mua bán, chuyển nhượng đất trái pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát (báo cáo);
- Lưu: VT, TCLN (70b).

KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8303/BNN-TCLN năm 2015 về kiểm tra, xử lý vi phạm đối với dự án có chuyển đổi rừng để đầu tư phát triển nông lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168