Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 829/BNN-KHCN cung cấp số liệu đánh giá hiện trạng năng lực đổi mới sáng tạo của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 829/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/BNN-KHCN
V/v: Cung cấp số liệu đánh giá hiện trạng năng lực đổi mới sáng tạo của các tổ chức khoa học và công nghệ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu KHCN thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 97/BKHCN-TCCB ngày 11/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá hiện trạng năng lực đổi mới sáng tạo của các tổ chức khoa học và công nghệ”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị cung cấp số liệu cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo mẫu (tải về từ http://www.khaosatkhcn.com) và gửi về Bộ theo địa chỉ sau:

- Bản cứng gửi về: Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Bản mềm gửi về địa chỉ: tonghop.khcn@mard.gov.vn và dvbach@most.gov.vn) trước ngày 05/02/2013 để tập hợp báo cáo chung của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 829/BNN-KHCN cung cấp số liệu đánh giá hiện trạng năng lực đổi mới sáng tạo của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38