Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 805/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/BNN-KTHT
V/v Phân công trách nhiệm thành viên ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Quyết định số 74/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo); Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ của các thành viên như sau:

1. Đồng chí Diệp Kỉnh Tần – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng ban.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung

- Quyết định các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình của nghị quyết liên tịch

- Chỉ trì các hội nghị của Ban chỉ đạo và các hoạt động phối hợp cấp trung ương giữa các bên

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

2. Đồng chí Đỗ Công Mùi – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Phó trưởng ban.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình của Nghị quyết liên tịch

- Đồng chủ trì các hội nghị của Ban chỉ đạo và các hoạt động phối hợp cấp trung ương giữa hai bên

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

3. Đồng chí Lê Quý Đăng, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Ủy viên thường trực.

- Phối hợp cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn các cấp hội tại các địa phương tham gia các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác của cựu chiến binh trong nông nghiệp.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương.

- Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam chuẩn bị các nội dung họp thường kỳ và bất thường của Ban Chỉ Đạo.

4. Đồng chí Hà Sĩ Hiệp, Phó ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy viên thường trực.

- Phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hợp tác trong từng giai đoạn

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp Hội, tham mưu tổ chức các hoạt động phối hợp ở cấp trung ương

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban, Phó trưởng ban

5. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - Ủy viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn các cấp hội ở các địa phương phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương

6. Đồng chí Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Ủy viên.

- Phối hợp cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn các cấp hội tại các địa phương tham gia các dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương

7. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

- Phối hợp với Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền các mô hình kinh tế nông nghiệp, các mô hình kinh tế tập thể của cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương

8. Đồng chí Đàm Ngọc Năm, Phó cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và nghế muối - Ủy viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn các cấp hội ở các địa phương tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn nhất là các làng nghề.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương

9. Đồng chí Phạm Huy Thông, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt - Ủy viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa để đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn theo qui hoạch và kế hoạch của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn các cấp hội ở các địa phương phát triển trồng trọt theo hướng hàng hóa.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương

10. Đồng chí Trần Thế Xường, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi - Ủy viên.

- Tham gia cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn các cấp hội ở các địa phương phát triển trồng trọt theo hướng hàng hóa.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương

11. Đồng chí Nguyễn Huy Điền, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Quốc gia - Ủy viên.

- Phối hợp cùng Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn các cấp hội tại các địa phương tham gia các Chương trình khuyến nông của Nhà nước để xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao ứng dụng các giống mới chất lượng cao vào các mô hình kinh tế nông nghiệp của hội viên Cựu chiến binh.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương.

12. Đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy viên.

- Theo dõi, hướng dẫn, công tác tuyên truyền, các điển hình tiên tiến trong thực hiện các chương trình, dự án nông nghiệp của các cấp Hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban, Phó trưởng ban

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo trong phạm vi chức năng của mình phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất các chính sách để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch.

Để giúp Ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, Trưởng ban chỉ đạo sẽ thành lập tổ giúp việc với sự tham gia của các cán bộ của các đơn vị có liên quan. Các thành viên Ban chỉ đạo cử cán bộ tham gia và gửi danh sách về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trước ngày 05/04/2011 để tổng hợp và trình Trưởng ban chỉ đạo. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong tổ giúp việc do thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo phân công trên cơ sở gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục thủy sản, Văn phòng Bộ, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục CB-TM NLTS và nghề muối, Trung tâm KN KN quốc gia;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 1409/NQLT-BNN-CCB
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 805/BNN-KTHT ngày 28/03/2011 về phân công trách nhiệm thành viên ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.457

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196