Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8045/BKH/CK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 18/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8045/BKH/CK
V/v cấp tín dụng bằng hàng hoá của Việt Nam cho Lào

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

Bộ Thương mại có Công văn số 4879/TM-CATBD, ngày 25 tháng 11 năm 2002 đề nghị góp ý kiến  về việc Việt Nam cấp khoản tín dụng bằng hàng hoá xuất sang Lào. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thường trực Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với danh mục hàng hoá do phía Lào đề xuất nhưng loại trừ mặt hàng xăng dầu (trị giá 10 triệu USD) và xe máy dạng CKD (3,5 triệu USD) là các mặt hàng không do Việt Nam sản xuất.

2. Về phương án sử dụng tín dụng: Nhất trí với phương án 2 của Bộ Thương mại kiến nghị  nhưng không nên dùng ngân sách Nhà nước để cấp tín dụng mà nên áp dụng cơ chế doanh nghiệp vay vốn ngân hàng. Ngân sách Nhà nước chỉ dùng để cấp bù lãi suất.

3. Về phương án lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tín dụng hàng hoá: Đây là khoản tín dụng bằng hàng hoá của Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với đề xuất của Bộ Thương mại cần lựa chọn đơn vị thực hiện là các doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Thương mại cần căn cứ vào từng nhóm, loại hàng hoá áp dụng hình thức  đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp có kinh nghiệm, có các chủng loại mặt hàng đáp ứng được yêu cầu nhằm đảm bảo việc thực hiện cấp tín dụng hàng hoá cho Lào đạt hiệu quả, bảo toàn được nguồn vốn.

Kính đề nghị Bộ Thương mại tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ TỊCH PHÂN BAN HỢP TÁC VIỆT NAM-LÀO
Vũ Huy Hoàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8045/BKH/CK ngày 18/12/2002 ngày 18/12/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp tín dụng bằng hàng hoá của Việt Nam cho Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211