Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 785/TĐC-HCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Hà Minh Hiệp
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/TĐC-HCHQ
V/v tiêu chí phân biệt lò nướng dùng trong công nghiệp và lò nướng dùng trong gia đình

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 1095/TXNK-PL ngày 07/4/2017 của Quý Cục về việc đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy thuật quốc gia (QCVN) và tiêu chí để phân biệt đối với thiết bị nhiệt điện sử dụng trong gia đình (lò nướng bánh, tủ ủ bột và các mặt hàng tương tự) và dùng trong công nghiệp, sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến sau:

1. Về Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị tương tự và phân biệt lò nướng dùng trong gia đình với lò nướng dùng trong công nghiệp.

Hiện nay, trong hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia có các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 5699-2-6:2010 (IEC 60355-2-6:2008) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự;

- TCVN 5699-2-9:2010 (IEC 60355-2-9:2008) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự- An toàn - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn;

- TCVN 5699-2-48:2007 (IEC 60355-2-48:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-48: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại.

Trong các tiêu chuẩn nêu trên, lò nướng gia dụng là các loại lò nướng dùng trong gia đình hoặc cửa hiệu, trang trại; lò nướng dùng trong dịch vụ thương mại là các lò nướng dùng trong căng tin, nhà hàng, bệnh viện, xưởng làm bánh mỳ, ... Lò nướng gia dụng và lò nướng dùng trong dịch vụ thương mại đều thuộc phạm vi áp dụng của bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự.

Đối với lò nướng công nghiệp, hiện nay không có TCVN nào đối với loại thiết bị này.

2. Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về An toàn đối với thiết bị nhiệt điện sử dụng trong gia đình (lò nướng bánh, tủ ủ bột và các mặt hàng tương tự).

- Hiện nay, Việt Nam đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đi với thiết bị điện và điện tử QCVN 4:2009/BKHCN. Các thiết bị di động dùng điện để nấu thức ăn trong gia đình như nướng bánh, quay thịt và nướng thịt, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V là đối tượng phải phù hợp với quy định van toàn theo tiêu chuẩn TCVN 5699-2-9:2004 (IEC 60335-2-9:2002) được viện dẫn trong QCVN 4:2009/BKHCN về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử. Do đó, theo quy định hiện hành, các loại thiết bị trên phải áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của QCVN 4:2009/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

Tại điểm 3.5.1 và 3.5.4 của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2004 (IEC 60335-1:2001) đã quy định:

“Thiết bị di động là thiết bị được thiết kế để có thể di chuyển được khi nó đang hoạt động hoặc thiết bị không phải là thiết bị lắp cố định, có khối lượng nhỏ hơn 18 kg;

Thiết bị lắp cố định là thiết bị được thiết kế để sử dụng khi đã được cđnh với giá đỡ hoặc được giữ chặt vào một vị trí quy định (chất keo dính không được coi là phương tiện gắn chặt thiết bị lp cố định vào giá đỡ)”.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Cục tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC (để b/c);
- Lưu: VT, HCHQ
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hà Minh Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 785/TĐC-HCHQ ngày 14/04/2017 tiêu chí phân biệt lò nướng dùng trong công nghiệp và lò nướng dùng trong gia đình do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.167

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130