Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7801/BTC-TCDN về việc dự thảo Thông tư hướng dẫn giao kế hoạch, đặt hàng, quy chế tài chính công ty thủy nông do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7801/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 7801/BTC-TCDN
V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn giao kế hoạch, đặt hàng, quy chế tài chính công ty thủy nông

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi

 

Căn cứ Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc giao kế hoạch, đặt hàng, quy chế quản lý tài chính công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi (dự thảo văn bản đính kèm).

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi tham gia ý kiến trước khi Bộ Tài chính ký ban hành. Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2008.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCDN

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7801/BTC-TCDN về việc dự thảo Thông tư hướng dẫn giao kế hoạch, đặt hàng, quy chế tài chính công ty thủy nông do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


882
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211