Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 779/VPCP-QHQT về tham gia dự án RETA Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 779/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 779/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án RETA Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 324/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 01 năm 2011 về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 102/BGTVT-HTQT ngày 07 tháng 01 năm 2011, Bộ Công Thương tại văn bản số 91/BCT-KV1 ngày 05 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tại văn bản số 7949/TCHQ-HTQT ngày 31 tháng 12 năm 2010, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia dự án RETA "Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tạo thuận lợi giao thông và thương mại trong khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng" với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tham gia thực hiện dự án này cùng với các nước khác trong khu vực.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thủ tục cần thiết với ADB về việc Việt Nam đồng ý tham gia dự án RETA nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). V 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 779/VPCP-QHQT về tham gia dự án RETA Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


982

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230