Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 773-CV/NH2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 26/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 773-CV/NH2

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 773-CV/NH2 NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CHỮ KÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRÊN BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố
- Sở giao dịch Ngân hành Nhà nước

Ngày 1-3-1997, Ngân hàng Nhà nước Trung ương đã có Công văn số 153-CV/NH2 "Hướng dẫn về việc ký và sử dụng chứng từ thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước với Tổ chức tín dụng". Sau khi triển khai thực hiện Công văn số 153-CV/NH2, chứng từ kế toán tại các Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo tính pháp lý của chứng từ và góp phần bảo vệ an toàn tài sản.

Tuy nhiên, trong "Bảng kê chứng từ thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước", Ngân hàng Nhà nước chỉ đóng vai trò là trung gian thanh toán, do đó việc Ngân hàng Nhà nước ký vào bảng kê chỉ là thủ tục. Để giảm bớt thủ tục làm ảnh hưởng đến việc luân chuyển và sử dụng chứng từ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Trung ương sửa đổi điểm 2 Công văn số 153-CV/NH2 như sau:

Đối với "Bảng kê chứng từ thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước", các đơn vị Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng vẫn sử dụng mẫu ban hành theo Thông tư số 08-TT/NH2 ngày 02-06-1994, nhưng phần quy định chữ ký của Tổ chức tín dụng bao gồm 3 chữ ký (chữ ký của Kế toán: Kiểm soát: Chủ tài khoản) và phần quy định chữ ký của Ngân hàng Nhà nước gồm 2 chữ ký (chữ ký của Kế toán và của Kiểm soát) - theo mẫu đính kèm Công văn này.

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Qua tài khoản tiền gửi tại NHNN

Ngày..... tháng.....năm.......

Phần do ngân hàng ghi

TK Nợ:

TK Có:

Ngân hàng (KBNN) bên trả tiền

/Số hiệu tài khoản

Tại Ngân hàng Nhà nước

/Ngân hàng (KBNN) bên nhận tiền

Số hiệu tài khoản

Tại Ngân hàng Nhà nước

Số thứ tự

Số chứng từ

Bên trả tiền

Bên nhận tiền

Số tiền

 

 

Tên

Số hiệu tài khoản

Tên

Số hiệu tài khoản

 

1

2

3

4

5

5

7

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

NH(KBNN)

Bên trả tiền

Ngân hàng nhà

nước thanh toán

Ngày...tháng...năm...

NH(KBNN)

Bên thụ hưởng

Ngày...tháng...năm...

Kê toán

Kiểm soát

Chủ tài khoản (Ký, đóng dấu)

Kế toán

Kiểm soát

Kế toán

Kiểm soát

Chủ tài khoản (Ký, đóng dấu)

 

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc sửa đổi chữ ký của Ngân hàng Nhà nước trên bảng kê chứng từ thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250