Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7669/VPCP-KGVX báo cáo của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7669/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7669/VPCP-KGVX
V/v báo cáo của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại báo cáo số 1481/BC-BNG-TCQT-m ngày 22 tháng 8 năm 2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại báo cáo số 37/BC-LĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tăng cường việc tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế hiểu đúng về các quy định pháp luật, thực tế triển khai và kết quả công tác cai nghiện ma túy và phòng, chống mại dâm của Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại thông báo số 173/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

3. Đồng ý về nguyên tắc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan có liên quan xây dựng Đề án đổi mới hoạt động cai nghiện ma túy, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; lưu ý kết hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan, tránh trùng lặp.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo dừng xây dựng mới các trung tâm cai nghiện tập trung ở tỉnh, thành phố, đồng thời khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc đầu tư, tổ chức cai nghiện ở cấp xã, gắn với trạm y tế xã.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: CA, TC, YT, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Các Vụ: NC, PL, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3) ĐHB

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7669/VPCP-KGVX báo cáo của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.102.4