Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 76/VPCP-QHQT về việc kết quả rà soát văn bản pháp luật theo cam kết WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 76/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 76/VPCP-QHQT
V/v kết quả rà soát văn bản pháp luật theo cam kết WTO.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Xét Báo cáo số 192/BC-BTP ngày 9 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát pháp luật thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp thông báo kết quả rà soát các văn bản pháp luật theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam tại Báo cáo nói trên. Trên cơ sở kết quả rà soát này, Bộ Tư pháp hướng dẫn các Bộ, cơ quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản liên quan.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét việc điều chỉnh, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng danh mục các cam kết gia nhập WTO áp dụng trực tiếp và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 1 tháng 3 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 76/VPCP-QHQT về việc kết quả rà soát văn bản pháp luật theo cam kết WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29