Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7376/GDQP ngày 22/08/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng năm học 2002-2003

Số hiệu: 7376/GDQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 22/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 7376/BGQP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2002

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2002 - 2003

Thực hiện Chỉ thị số 34/2002/CT-BGD&ĐT ngày 01/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2002 - 2003, nay Bộ hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đạo tạo (Sở GD&ĐT), các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung học chuyên nghiệp (THCN), Cao đẳng (CĐ) và Đại học (ĐH) về nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng (GDQP) năm học mới, như sau:

I- NHIỆM VỤ CHUNG:

Quán triệt những quan điểm cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW2 khoá VIII và mục tiêu giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 62/CT-TW ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác GDQP toàn dân trước tình hình mới và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về GDQP. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình GDQP cho học sinh, sinh viên các trường THPT, THCN, CĐ và ĐH ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2001 và Chỉ thị số 25/2001-CT-BGD&ĐT ngày 03/7/2001 của Bộ trưởng  Bộ GD&ĐT về các biện pháp tăng cường công tác  GDQP ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới.

II- NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

A- Đối với các trường THPT

1- Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT tổ chức thực hiện tốt chương trình GDQP ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT cho khối trường này:

- Tổ chức hội nghị liên ngành giữa Sở GD&ĐT và Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh, thành phố để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình GDQP năm học mới.

- Chỉ đạo các trường THPT, các Ban CHQS huyện, quận phối hợp lập kế hoạch giảng dạy, bảo đảm giáo viên, vũ khí, học vụ... trình Sở GD&ĐT phê duyệt và triển khai thực hiện.

2- Về tình hình học tập:

Năm  học 2002 - 2003 Bộ vẫn để các địa phương tự chọn hình thức học tập phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng dẫn 7790/GDQP ngày 21/8/2000 của Bộ. Những địa phương có điều kiện thuận lợi bảo đảm được giáo viên thì cần cố gắng tổ chức học rải để nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học.

3- Về kiểm tra, đánh giá kết quả môn học:

Tất cả học sinh học GDQP đều phải được kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo công văn số 44/THPT ngày 03/1/2001 của Vụ THPT và hướng dẫn số 7790/GDQP của Vụ GDQP về cho điểm môn học GDQP.

4- Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDQP:

Thực hiện Chỉ thị số 08/2002-CT-BGD&ĐT ngày 20/3/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đào tạo giáo viên GDQP cho các trường THPT, THCN và công văn hướng dẫn số 2588/GDQP ngày 01/4/2002 của Bộ, các Sở GD&ĐT có kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên GDQP và hướng dẫn các trường THPT, THCN thuộc địa phương  quản lý cử giáo viên đi dự các lớp đào tạo ngắn hạn giáo viên GDQP do Bộ giao các trường đại học sư phạm tổ chức và dự các lớp tập huấn ngắn ngày giáo viên GDQP do Bộ hoặc Sở phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, thành phố tổ chức trong năm 2003.

5- Thanh tra, kiểm tra:

Các Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên kết hợp lựa chọn thanh tra đột xuất một số trường để nắm chắc tình hình, phát hiện các vấn đề phát sinh và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

6- Báo cáo kết quả: các Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả GDQP của các trường THPT và báo cáo về Bộ (Vụ GDQP) trường ngày 29/5/2003.

B- Đối với các trường THCN

1- Triển khai thực hiện tốt chương trình GDQP ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT cho các trường THCN:

- Tất cả các trường THCN đều phải thực hiện dạy-học đúng theo chương trình GDQP đã ban hành (cả về nội dung và thời gian).

- Trên cơ sở đề cương chi tiết môn học GDQP các trường THCN và DN do Bộ GD&ĐT  thống nhất phát hành trong lớp tập huấn giáo viên GDQP các trường THCN toàn quốc, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tháng8/2002, các trường sớm triển khai biên soạn tài liệu, bài giảng cho phù hợp đối tượng giảng dạy và điều kiện bảo đảm của trường mình.

- Từng trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự huyện, quận sở tại bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị, học cụ cho môn học theo quy định  tại Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BLĐ-TB&XH-BTC, ngày 24/12/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về GDQP và  Quyết định số 59/2002/QĐ-BQP ngày23/4/2002 của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ các cơ quan,  đơn vị quân đội đối với công tác GDQP.

2- Đối với các trường không có hoặc chưa có giáo viên GDQP, cần bố trí cán bộ tổ chức, giáo vụ giúp Ban Giám hiệu theo dõi quản lý môn học và tuỳ điều kiện cụ thể để hiệp đồng mời giáo viên GDQP các trường CĐ, ĐH hoặc sĩ quan huấn luyện cơ quan Quân sự địa phương, trường quân đội giúp giảng dạy môn học theo đúng chương trình và đề cương chi tiết môn học GDQP do Bộ quy định, hoặc gửi học sinh của trường vào học tại trung tâm GDQP ở địa phương.

3- Về hình thức học tập:

- Các trường có biên chế giáo viên GDQP; tổ chức học rải là chủ yếu.

- Các trường không có hoặc chưa có giáo viên GDQP; tự chọn hình thức tổ chức học tập phù hợp với điều kiện thực tế (học tập trung, học rải, kết hợp cả hai phương thức).

4- Về kiểm tra, đánh giá kết quả môn học:

Thực hiện theo Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

5- Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDQP:

Các trường THCN thực hiện nghiêm việc cử giáo viên đi dự các lớp đào tạo ngắn hạn giáo viên GDQP theo Chỉ thị số 08/2002-CT-BGD&ĐT ngày 20/3/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và dự các lớp tập huấn ngắn ngày giáo viên GDQP do Bộ hoặc các Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, thành phố tổ chức trong năm 2003.

6- Các trường THCN cần chuẩn bị sẵn sàng tham gia hội thảo Điền kinh Thể thao Quốc phòng do Bộ GD&ĐT phối hợp Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức vào quý 3/2003.

C- Đối với các trường Đại học, Cao đẳng.

- Năm học 2002 - 2003 các trường ĐH, CĐ tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BLĐ-TB&XH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về GDQP và chương trình GDQP ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT cho khối trường này.

- Thực hiện nghiêm túc công văn hướng dẫn số 6237/GDQP ngày 22/6/2001 về quy định liên kết giảng dạy GDQP. Cấp Chứng chỉ môn học GDQP cho các sinh viên hoàn thành nhiệm vụ môn học theo đúng quy chế về tổ chức  đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/2/1999 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Với những trường khó khăn về sân bãi, thao trường cần mạnh dạn đưa sinh viên về  tại trung tâm GDQP, nhất là học phần kỹ năng.

- Tích cực tham gia ý kiến để Bộ hoàn chỉnh, ban hành tạm thời quy chế môn học GDQP và triển khai thực hiện ngay trong năm học 2002 - 2003.

- Các trường đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục đào tạo khác được Bộ giao nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn giáo viên GDQP cần tiến hành tạo thực hiện ngay trong năm 2002. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác chiêu sinh và đào tạo cần báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để bàn biện pháp giải quyết. Các trường được giao nhiệm vụ đào tạo dài hạn giáo viên GDQP thì triển khai đào tạo giai đoạn I chương trình ghép môn. Bộ GD&ĐT sẽ cùng Bộ Quốc phòng  ban hành chương trình khung cho ngành đào tạo mới này, trên cơ sở đề xuất chương trình của các trường đại học được Bộ giao nhiệm vụ.

- Năm học này các trường thực hiện giảng dạy theo giáo trình mới, sẽ ban hành cuối quý 3/2002. Trên cơ sở giáo trình chung của Bộ, các trường triển khai biên soạn tài liệu, để cương bài giảng cho phù hợp với đối tượng giảng dạy  và ngành đào tạo của trường mình. Các trường được xác định có học phần IV cần tổ chức biên soạn và ban hành chính thức sau khi đã có ý kiến của các cơ quan khoa học và nghiệp vụ chuyên ngành.

- Năm 2003 sẽ tổ chức thi và bồi dưỡng kiến thức GDQP theo chương trình mới cho khối cao đẳng, đặc biệt là cao đẳng sư phạm. Từ kết quả hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP các trường đại học tháng 7/2002 tại Huế, các trường xây dựng kế hoạch hoạt động phương pháp, tổ chức thi giảng viên dạy giỏi khoa (bộ môn); tham gia thi ở cấp nhà trường hoặc khu vực. Năm học mới này phải thực sự có nhiều chuyển biến về phương pháp giảng dạy GDQP.

- Các trường ĐH, CĐ thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tốt tọa đàm "sinh viên với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc". Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung ngoại khoá về GDQP và đào tạo sỹ quan dự bị từ sinh viên tốt nghiệp đại học là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi sinh viên.

- Các trường ĐH, CĐ cần chuẩn bị sẵn sàng tham gia Hội thao Điền kinh - Thể thao Quốc phòng do Bộ GD&ĐT phối hợp Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức vào quý 3/2003.

Nhận được văn bản này, các Sở GD&ĐT, các trường THPT, THCN, CĐ, ĐH căn cứ chỉ đạo của Bộ và tình hình thực tế của địa phương, của  trường để chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQP năm học 2002 - 2003, tạo đà thuận lợi cho phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này những năm sau.

Hướng dẫn này được phổ biến đến tất cả các Sở GD&ĐT, các trường THPT, THCN, CĐ, ĐH, các cán bộ, giáo viên để quán triệt và thực hiện.

 

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Văn Vọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7376/GDQP ngày 22/08/2002 ngày 22/08/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng năm học 2002-2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69