Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 710/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 710/CP-CN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 710/CP-CN NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2001VỀ VIỆC THỰC HIỆN QĐ 20/2000/QĐ-TTG HỖ TRỢ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NĂM 1945 CẢI THIỆN NHÀ Ở

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (các Công văn: số 2344/BXD-QLN ngày 19 tháng 12 năm 2000, số 1194/BXD-QLN ngày 12 tháng 7 năm 2001), Ban Tổ chức Trung ương Đảng (các Công văn: số 019-CV/TCTW ngày 27 tháng 02 năm 2001, số: 152 - CV/TCTW ngày 06 tháng 6 năm 2001), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (các Công văn: số 414/LĐTBXH-TBLS ngày 19 tháng 2 năm 2001, số: 1228/LĐTBXH-TBLS ngày 10 tháng 5 năm 2001), Bộ Tài chính (các Công văn: số 914/TC-CSTC ngày 06 tháng 02 năm 2001, số 4773/TC-CSTC ngày 25 tháng 5 năm 2001), Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (Công văn số 68/BTCCBCP-CCVC ngày 20 tháng 2 năm 2001), Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (các Công văn: số 714/CV-LS ngày 27 tháng 02 năm 2001, số 2307/CV-LS ngày 18 tháng 5 năm 2001), Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 907/UB-ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2001) về việc triển khai thực hiện và các giải pháp xử lý vướng mắc phát sinh khi triển khai Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 về việc hỗ trợ cho người hoạt động cách mạng từ trước Cánh mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở tại các địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động Cách mạng từ trước năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Xây dựng soạn thảo kèm theo Công văn số: 1194/BXD-QLN ngày 12 tháng 7 năm 2001.

2. Trước khi ban hành, Bộ Xây dựng cần rà soát, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm thực hiện đúng Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg và đạt tiến độ đề ra.

3. Trong quá trình kiển khai thực hiện, nếu có những vướng mắc vượt quá thẩm quyền hoặc các vấn đề phát sinh mới, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 cải thiện nhà ở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!