Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 71/VP-TH về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 71/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 18/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 71/VP-TH
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Văn phòng đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 (gọi tắt là Dự thảo Kế hoạch).

Văn phòng trân trọng đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý dự thảo Dự thảo Kế hoạch, gửi ý kiến góp ý về Văn phòng trước 17h00 ngày 20/02/2009 (bằng văn bản hoặc file điện tử vào hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) để tiếp thu, hoàn thiện, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Toàn văn Dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (Trang Thông tin điều hành, Mục Văn bản các đơn vị cần lấy ý kiến); các đồng chí vui lòng truy cập và tải xuống theo địa chỉ nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên (để góp ý);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Phó Chánh Văn phòng (để biết);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 71/VP-TH về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179