Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7063/VPCP-QHQT ngày 20/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia các Nghị định thư và các sửa đổi Công ước về Triển lãm quốc tế

Số hiệu: 7063/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 20/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7063/VPCP-QHQT
V/v tham gia các Nghị định thư và các sửa đổi Công ước về Triển lãm quốc tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Các Bộ: Văn hoá  - Thông tin, Ngoại giao, Thương mại, Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin (công văn số 4114/VHTT-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2002) về việc tham gia Công ước về Triển  lãm quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tham gia các gia các Nghị định thư và các sửa đổi Công ước về Triển lãm quốc tế sau:

- Nghị định thư ngày 10/5/1948 sửa đổi Công ước về Triển lãm quốc tế  ký tại Paris ngày 22/11/1928.

- Nghị định thư ngày 16/11/1966 sửa đổi Điều 4 Công ước về Triển lãm quốc tế ký tại Paris ngày 22/11/1928.

- Nghị định thư ngày 30/11/1972 sửa đổi Công ước về Triển lãm quốc tế ký tại Paris ngày 22/11/1928.

- Bổ sung sửa đổi ngày 24/6/1982 về Điều 5 đoạn 2 của phục lục Nghị định thư ngày 30/11/1972.

- Bổ sung sửa đổi Công ước về Triển lãm quốc tế đã được Đại hội đồng thông qua ngày 31/5/1988.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc tham gia trên theo quy định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7063/VPCP-QHQT ngày 20/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia các Nghị định thư và các sửa đổi Công ước về Triển lãm quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.666
DMCA.com Protection Status