Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6943/VPCP-KGVX năm 2014 về tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6943/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 09/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6943/VPCP-KGVX
V/v tiêu chí TNXP địa phương, cơ sở miền Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (tại văn bản số 3157/TTr-BNV ngày 11 tháng 8 năm 2014) về việc quy định tiêu chí xác định thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện tiêu chí theo hướng gắn với xác định đối tượng nào là thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam, ban hành văn bản hướng dẫn về vấn đề này và phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam sớm tổ chức thống kê chính xác đối tượng, trên cơ sở đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chính sách áp dụng đối với đối tượng này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6943/VPCP-KGVX năm 2014 về tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172