Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 662/CP-CN ngày 20/05/2003 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 662/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 662/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 1020/UB-ĐT ngày 17 tháng 3 năm 2003 và số 1558/UB-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2522 BKH/VPXT ngày 29 tháng 4 năm 2003) về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm đối với các công việc đã thực hiện xong theo đúng các qui định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với phần khối lượng bổ sung của gói thầu số 1 và số 2; chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng qui định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 662/CP-CN ngày 20/05/2003 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797
DMCA.com Protection Status