Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 64/TCBĐ-CSBĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/TCBĐ-CSBĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 64/TCBĐ-CSBĐ NGÀY 18 THÁNG 01NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1637/QĐ-TTG NGÀY 31-12-2001

Kính gửi: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam,

Ngày 18-01-2002 Tổng cục Bưu điện đã có Quyết định số 63/2002/QĐ-TCBĐ giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, để thực hiện đúng và kịp thời các quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Bưu điện yêu cầu Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

1- Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, đối với các báo và tạp chí thuộc đối tượng phát hành theo Quyết định 1637/QĐ-TTg hiện đang phát hành, Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện công tác phát hành bình thường, đồng thời tổ chức phát hành kịp thời các loại báo, tạp chí còn lại thuộc Quyết định trên khi xuất bản.

2- Chỉ đạo một đơn vị đầu mối để liên hệ với Uỷ ban Dân tộc Miền núi nắm cụ thể danh sách, địa chỉ độc giả của từng loại báo, tạp chí và làm việc với các cơ quan báo chí thực hiện việc nhận báo, tạp chí cần phải phát hành.

3- Tổ chức kịp thời việc khai thác, vận chuyển và phát đến địa chỉ độc giả đối với các loại báo, tạp chí theo quy định tại Quyết định số 1637/QĐ-TTg nêu trên.

4- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy trình khai thác để phát hành các loại báo này từ khâu nhận, khai thác, vận chuyển và phát đến địa chỉ độc giả theo yêu cầu của Uỷ ban Dân tộc Miền núi trên cơ sở kết hợp và sử dụng có hiệu quả mạng lưới bưu chính hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước.

5- Xây dựng phương án chi phí phát hành các loại báo, tạp chí theo quy định tại Quyết định nêu trên trên cơ sở tính đúng, tính đủ giá thành, trình Tổng cục Bưu điện vào cuối quý I năm 2002 để Tổng cục Bưu điện phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam sớm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh với Tổng cục Bưu điện và các cơ quan có liên quan để kịp thời giải quyết.

 

Trần Đức Lai

(Đã ký)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 64/TCBĐ-CSBĐ ngày 18/01/2002 của Tổng cục Bưu điện về việc thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31/12/2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!