Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 635/CV-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phí Đăng Minh
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 635/CV-QLNH
V/v mở, sử dụng Tài Khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:   Tổng Giám đốc (Giám đốc) Các ngân hàng thương mại được phép

Để thực hiện nghiêm túc qui định về tài Khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ tại Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối (NHTM) cần đôn đốc các Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh thực hiện một số công việc sau:

1. Các Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh phải mở một tài Khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch qui định tại Điểm 3, Mục II Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Các NHTM cần hướng dẫn cho Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh yêu cầu và thủ tục mở, sử dụng tài Khoản Vốn chuyên dùng theo qui định trên. Mọi giao dịch qui định tại Điểm 3, Mục II, Thông tư 04/2001/TT-NHNN không được thực hiện qua tài Khoản tiền gửi ngoại tệ thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại hối biết và thực hiện./.

 

 

TL/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
KT/VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phí Đăng Minh

 

 STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
---------

No. 635/CV-QLNH
Re: Opening and use of specialized foreign currency deposit account

Hanoi, October 10th , 2002

 

To: General Managers (Managers) of permitted commercial banks

With the view to strictly implementing provisions on specialized foreign currency deposit account stipulated in the Circular No. 04/2001/TT-NHNN dated 18 May, 2001 of the Governor of the State Bank providing guidance on foreign currency control for enterprises with foreign invested capital and foreign parties to business cooperation contract, commercial banks permitted to engage in foreign currency business (CB) should supervise and speed up enterprises with foreign invested capital and foreign parties to business cooperation contract to implement several following works:

1. Enterprises with foreign invested capital and foreign parties to business cooperation contract shall open an specialized foreign currency deposit account for the implementation of transactions provided for in point 3, Section II of the Circular No. 04/2001/TT-NHNN dated 18 May, 2001 of the Governor of the State Bank.

2. Commercial banks should provide guidance to enterprises with foreign invested capital and foreign parties to business cooperation contract on requirements and procedures of the opening and use of the specialized foreign currency deposit account in accordance with above provisions. All transactions provided for in point 3, section II, the Circular No. 04/2001/TT-NHNN shall not be performed through the checking foreign currency account.

The State Bank informs to General Managers (Managers) of commercial banks permitted to engage in foreign currency business for their acknowledgement and implementation.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
FOR THE DIRECTOR OF FOREIGN EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT
DEPUTY DIRECTOR
Phi Dang Minh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 635/CV-QLNH ngày 10/10/2002 ngày 10/10/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở, sử dụng Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38