Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị 267/TTg về tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Số hiệu: 6252/NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6252/NC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6252/NC NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 267/TTG VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 267/TTg ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. Nhiều nơi chưa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, chưa lập danh mục bí mật nhà nước và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, do đó nhiều vấn đề thuộc bí mật nhà nước vẫn bị lộ, có một số trường hợp là nghiêm trọng. Lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cũng như chưa kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Chậm nhất là quý I năm 1998, các Bộ, cơ quang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành việc sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh nêu trên và xây dựng Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, địa phương mình. Việc tổ chức sơ kết phải được thực hiện theo đúng Thông tư 04/BNV, ngày 12 tháng 6 năm 1997 của Bộ Nội vụ.

2. Những cơ quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục bí mật nhà nước và đã ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan mình, cần tổ chức phổ biến sâu rộng tới cán bộ, công nhân viên chức, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Những nơi chưa có danh mục bí mật nhà nước phải tập trung chỉ đạo xây dựng danh mục bí mật nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành Quy chế để tổ chức thực hiện.

3. Bộ Nội vụ cần sớm sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nội dung báo cáo cần đánh giá thực trạng tình hình công tác bảo vệ bí mật, xác định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới, đồng thời đề xuất việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp quy về bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thực hiện Chỉ thị 267/TTg về tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334
DMCA.com Protection Status