Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6206/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6206/BNN-KHCN
V/v thẩm định nội dung, kinh phí đề tài

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Thực hiện Quyết định số 2388/QĐ-BNN-KHCN ngày 6/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập các Hội đồng Khoa học công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2015 lĩnh vực Thủy sản, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thông báo:

1. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã trúng tuyển chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ giai đoạn 2011 - 2015 lĩnh vực Thủy sản (phụ lục kèm theo).

2. Bộ đã bố trí lịch thẩm định nội dung ngày 12/10/2010 và tài chính ngày 16/10/2010 để chủ nhiệm chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng nhưng do chủ nhiệm dự án không bố trí được thời gian nên buổi thẩm định tài chính đã bị hoãn. Đề nghị Viện cử chủ nhiệm dự án trên có mặt tại Vụ Khoa học Công nghệ vào 14h00 ngày 16/11/2010 để thẩm định tài chính.

Trân trọng cám ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để báo cáo);
- Vụ TC (p/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo công văn số 6206/BNN-KHCN ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên đề tài

Tổ chức/cá nhân chủ trì

Mục tiêu

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi tôm hùm bông trong hệ thống bể đạt năng suất ≥ 5 kg/m2 đạt hiệu quả kinh tế

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

- Ths Nguyễn Cơ Thạch

Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi thương phẩm trong hệ thống bể đạt năng suất ≥ 5 kg/m2 góp phần phát triển nuôi tôm hùm bông trong bể đạt hiệu quả và bền vững

- Quy trình công nghệ nuôi trong hệ thống bể năng suất ≥ 5 kg/m2.

- Bản thiết kế và quy trình vận hành hệ thống quy mô 200 m2.

- 1000 kg tôm hùm thương thẩm

36 tháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6206/BNN-KHCN ngày 11/11/2010 thẩm định nội dung, kinh phí đề tài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.703

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!