Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6189/VPCP-CN ngày 12/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chưa xem xét BCNCTKT dự án Nhà máy sản xuất bột giấy xuất khẩu tải tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 6189/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 12/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6189/VPCP-CN
V/v chưa xem xét BCNCTKT dự án Nhà máy sản xuất bột giấy XK  tại tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
 - Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
 - Tổng công ty Giấy Việt Nam

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 1820/UB ngày 28 tháng 10 năm 2003) về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án vùng nguyên liệu giấy và Nhà máy sản xuất bột giấy xuất khẩu tại tỉnh Quảng Ninh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng nội dung công văn số 4228/VPCP-CN ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ.

2. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đầu tư sản xuất và sản xuất bột giấy từ nhóm A đến nhóm C trong cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15 tháng 01 năm 2004; đồng thời khẩn trương hoàn tất Chiến lược phát triển ngành công nghiệp giấy gắn với phát triển vùng nguyên liệu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6189/VPCP-CN ngày 12/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chưa xem xét BCNCTKT dự án Nhà máy sản xuất bột giấy xuất khẩu tải tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250