Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6172/VPCP-TCQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 18/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6172/VPCP-TCQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 6172/VPCP-TCQT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Văn phòng Quốc Hội.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (Công văn số 797/TP/ASEAN-WTO, ngày 22 tháng 10 năm 2001) về kết quả rà soát văn bản pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta, trong đó có Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả rà soát bước đầu như đã trình bày tại công văn nói trên.

2. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mình phụ trách và trong thẩm quyền ban hành của mình.

3. Giao Bộ Tư pháp:

- Trước mắt, làm việc ngay với các cơ quan liên quan Quốc hội và Chính phủ để xác định nội dung chương trình xây dựng pháp luật năm 2002 - 2003 nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta, trong đó có Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Chủ trì soạn thảo chương trình của Chính phủ để trình Quốc hội về xây dựng, sửa đổi và bổ sung hệ thống pháp luật của cả nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2006), ưu tiên nhu cầu thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và khả năng cam kết khi nước ta ra nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

- Rà soát và thống kê các điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia, sẽ và cần phải tham gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiện toàn một bước các tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành, doanh nghiệp; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, năng lực thi hành pháp luật cho cán bộ của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6172/VPCP-TCQT ngày 18/12/2001 Văn phòng Chính phủ về việc kết quản rà soát văn bản pháp luật để thực hiện các cam kết quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.174.225.82