Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6071/BNN-KHCN thẩm định 10 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6071/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 05/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6071/BNN-KHCN
V/v thẩm định 10 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thú y.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Cục Thú y xây dựng 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

1. Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán bệnh Xuất huyết mùa xuân ở cá chép.

2. Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán bệnh KHV do Herpesvirus ở cá Koi.

3. Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy ở tôm.

4. Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm.

5. Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh cúm lợn.

6. Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh giả dại.

7. Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS).

8. Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh viêm phế quản truyền nhiễm.

9. Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh ung khí thán.

10. Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Sán lá gan lớn.

Đến nay Cục Thú y đã hoàn thành Dự thảo lần cuối, được Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng thẩm định Dự thảo 10 TCVN nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6071/BNN-KHCN thẩm định 10 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.705
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70