Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 600/BNN-KHCN về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 600/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 600/BNN-KHCN
V/v chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm, Hàng hóa và tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hóa nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 120 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ quản lý trong các lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, chế biến sau thu hoạch.

Để thực hiện việc chứng nhận hợp quy, đến nay, Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ đã chỉ định được 23 tổ chức chứng nhận (Cục Trồng trọt chỉ định 17 tổ chức; Cục Chăn nuôi 6 tổ chức).

Nhằm đẩy mạnh hoạt động chứng nhận hợp quy góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp về các quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (tham khảo trên Website: www.agroviet.gov.vn) và hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức: đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập hoặc ngoài công lập; đơn vị hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ; doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; chi nhánh của các tổ chức chứng nhận nước ngoài đăng ký hoạt động theo Luật Đầu tư đủ năng lực đăng ký tham gia vào hệ thống Tổ chức chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009.

4. Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các chính sách hỗ trợ thành lập các tổ chức chứng nhận nhằm thúc đẩy công tác đánh giá sự phù hợp.

5. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên cập nhật công bố danh sách tổ chức chứng nhận được chỉ định trên Website của đơn vị, Bộ và trên phương tiện thông tin đại chúng.

6. Báo cáo tình hình công bố hợp quy của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 600/BNN-KHCN về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.634
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5