Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5980/VPCP-CCHC ngày 02/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Số hiệu: 5980/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 02/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5980/VPCP-CCHC
V/v B/c công tác phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan  thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kiểm điểm công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Báo cáo cần nêu rõ các kết quả đạt được, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình xây dựng, ban hành, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của các cơ quan hành chính.

Báo cáo xin gửi về Văn phòng Chính phủ (Vụ Cải cách hành chính) trước ngày 30 tháng 12 năm 2003 để tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5980/VPCP-CCHC ngày 02/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25