Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về đề án kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế của UBND tỉnh, thành phố

Số hiệu: 5892/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 03/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5892/VPCP-CCHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5892/VPCP-CCHC NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2001 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, TINH GIẢM BIÊN CHẾ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ

Kính gửi:

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc phê duyệt đề án rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), Thủ tướng Phan Văn Phải có ý kiến như sau:

1. Chính phủ sẽ quy định thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau khi Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức HĐND và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi). Trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều chỉnh, sắp xếp một cách cơ bản các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cho phù hợp.

Trước mắt, để thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo triển khai đề án của Uỷ ban nhân dân thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thẩm định và kết luận, trên nguyên tắc là giữ ổn định các đầu mối cơ quan chuyên môm thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho đến khi Chính phủ có quy định mới về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Việc điều chỉnh, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ; riêng Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo văn bản số 798/CP-CCHC ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong trường hợp địa phương có nhu cầu thành lập mới cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý bức thiết, thì UBND xây dựng đề án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Ban Tổ chức, Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các địa phương tổ chức triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thuộc thẩm quyền của Thủ tướng theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.

 

Đoàn Mạnh Giao

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về đề án kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế của UBND tỉnh, thành phố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177